Replica

Replica av Grimston kanne for Bryggens Museum i Bergen.